Klikk på møtedatoene i møteplanen nedenfor, på de blå linkene, for å finne sakene.

Nedenfor finner du alle saksframleggene og møteprotokollene på de angitte datoene.   


 
Møteplan for NYTT kommunestyre, formannskap og hovedutvalg finner du her på www.nyesteinkjer.no 

Møteplan 2019


Utvalg
 


Jan
 


Febr
 


Mars
 


April
 


Mai
 


Juni
 


Juli
 


Aug
 


Sept
 


Okt
 


Nov
 


Des
 

Kommunestyre

30

 

27

 

29

19

 

 

25

23

 

18

Formannskap

17
(24)
Utgår
31

14

7
14
28

12
11 og 12 (strategi-
samling)

2
(9) utgår

16

6

14
20

 

15 utgår
22
29

(5)utgår
12
26 utgår

3
24

 

5 utgår
19

Hovedutvalg 
teknisk, miljø og naturforvaltning.

29

 

12

 

14

 

4

 

27

 

15

 

13

Hovedutvalg
oppvekst og kultur

17

29

 

12

9

14

 

4

 

 

27

 

15

 

13

 

Hovedutvalg
helse og omsorg
29   12   14 4   27   15   13
Kontrollutvalget                     20         4
Administrasjonsutvalget     7                  

Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

        29              

Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

       

29

 

             

Eldres råd

                       

Rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne

                       

Husnemnda

                       

Likestilling- og mangfoldsutvalget

                       

Innvandrerråd

                       

Kommunens trafikksikkerhets-utvalg

                       

Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

                       

Administrativ styringsgruppe
for Inn-Trøndelags-regionen

                       

Fellesutvalget Verran-Steinkjer

   

 

                 
Fellesnemnda nye Steinkjer     27   29       25      
Fellesnemndas arbeidsutvalg 31   7 12
30
20 20   20 12 også
valgstyre
     
Partssammensatt utvalg nye Steinkjer     7 30 20       12      
Verran kommune                        


Trøndelagsmøte medio januar
Skolens vinterferie uke 8 (18-22.02)
Skolens høstferie uke 41 (7-11.10)
Fylkesting 27 og 28.02, 24 og 25.04, 12 og 13.06, 16 og 17.10, 11 og 12.12
HU  i fylket 7 og 8.02, 3 og 4.04, 22 og 23.05, 28-29.08, 30 og 31.10, 20 og 21.11

 


 

 

Møteplan 2018


Utvalg
 


Jan
 


Febr
 


Mars
 


April
 


Mai
 


Juni
 


Juli
 


Aug
 


Sept
 


Okt
 


Nov
 


Des
 

Kommunestyre

31.
avlyst
 

21.

 

23.

20.

 

 

12.

Torsd. 25.

 

19.

Formannskapet

18. avlyst
​25.

1.
15. avlyst

8.
15.
avlyst
22.

5.avlyst
18.-19.
strategi-
samling

3.
24.

7.
​21.

 

16.
(23).
avlyst
​30.

(6).a
vlyst
​13.
27.

18.
​25.

8.
22.
29.

6.
(13).
​20.

Hovedutvalg 
teknisk, miljø og naturforvaltning.


30.

 


6. 


24. 


5.

20.

 


27.

 


16.


27.

 

Hovedutvalg
oppvekst og kultur


30.

 


6.


24. 

 

5.

 


28.

 


16.


27.

 

Hovedutvalg
helse og omsorg

 


30.

 


​6.


​24.


 


5.

 


28.

 


​16.


27.

 

Kontrollutvalget 

31.

 

8.

 

9.      

5.

17.

30.

 

Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

        23.             19

Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

    21  

23

 

20           19

Eldres råd

                       

Rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne

                       

Husnemnda

                       

Likestilling- og mangfoldsutvalget

                       

Innvandrerråd

                       

Kommunens trafikksikkerhets-utvalg

                       

Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

                       

Administrativ styringsgruppe
for Inn-Trøndelags-regionen

                       

Fellesutvalget Verran-Steinkjer

   

 

                 
Fellesnemnda nye Steinkjer     21.   23.         25.   6.
Fellesnemndas arbeidsutvalg

23.
avlyst

 


15. 
 

21.
​Verran
18.-19.
​som del
av strat-
.saml. 
29.
​Verran


21. 
 

  21.
​Verran


27.

30.

avlyst
​Verran


22.
 

18.
​Verran
Partssammensatt utvalg nye Steinkjer   15.   19.         27.   22.  

Verran kommune

                       

Trøndelagsmøte 11. og 12.januar
Skolens vinterferie uke 8 (19. - 23.02)
​Skolens høstferie uke 41 (8.-12.10)
​Fylkesting 1.mars, 26.april, 13.-14.juni, 4.okt., 12.-13.des. HU 13.-14.febr., 11.-12.april, 30.-31.mai,19.-20.sept., 14.-15.nov.