Møteplan 2018

Klikk på møtedatoene i møteplanen nedenfor, på de blå linkene, for å finne sakene.

Nedenfor finner du alle saksframleggene og møteprotokollene på de angitte datoene.   

 

 

Møteplan 2018


Utvalg
 


Jan
 


Febr
 


Mars
 


April
 


Mai
 


Juni
 


Juli
 


Aug
 


Sept
 


Okt
 


Nov
 


Des
 

Kommunestyre

31.
avlyst
 

21.

 

23.

20.

 

 

12.

Torsd. 25.

 

19.

Formannskapet

18. avlyst
​25.

1.
15. avlyst

8.
15.avlyst
22.

5.avlyst
18.-19.
strategi-
samling

3.
24.

7.
​21.

 

16.
(23).avlyst
​30.

(6).avlyst
​13.
27.

18.
​25.

8.
22.
29.

6.
(13).
​20.

Hovedutvalg 
teknisk, miljø og naturforvaltning.


30.

 


6. 


24. 


5.

20.

 


28.

 


16.


27.

 

Hovedutvalg
oppvekst og kultur


30.

 


6.


24. 

 

5.

 


28.

 


16.


27.

 

Hovedutvalg
helse og omsorg

 


30.

 


​6.


​24.


 


5.

 


28.

 


​16.


27.

 

Kontrollutvalget 

31.

 

8.

 

9.      

5.

17.

30.

 

Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

        23.              

Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

    21  

23

 

20            

Eldres råd

                       

Rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne

                       

Husnemnda

                       

Likestilling- og mangfoldsutvalget

                       

Innvandrerråd

                       

Kommunens trafikksikkerhets-utvalg

                       

Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

                       

Administrativ styringsgruppe
for Inn-Trøndelags-regionen

                       

Fellesutvalget Verran-Steinkjer

   

 

                 
Fellesnemnda nye Steinkjer     21.   23.         25.   6.
Fellesnemndas arbeidsutvalg

23.

avlyst
 


15. 
 

21.
​Verran
18.-19.
​som del av strat.saml. 
29.
​Verran


21. 
 

  21.
​Verran


27.

30.
​Verran


22.
 

18.
​Verran
Partssammensatt utvalg nye Steinkjer   15.   19.         27.      

Verran kommune

                       

Trøndelagsmøte 11. og 12.januar
Skolens vinterferie uke 8 (19. - 23.02)
​Skolens høstferie uke 41 (8.-12.10)
​Fylkesting 1.mars, 26.april, 13.-14.juni, 4.okt., 12.-13.des. HU 13.-14.febr., 11.-12.april, 30.-31.mai,19.-20.sept., 14.-15.nov.   
                  


Møteplan 2017


Utvalg
 


Jan
 


Febr
 


Mars
 


April
 


Mai
 


Juni
 


Juli
 


Aug
 


Sept
 


Okt
 


Nov
 


Des
 

Kommunestyre

 
 
 
 
15

Formannskapet

3.
19. 26.

2.
9.
16.
(avlyst)

9.
16.
30.
(avlyst)

6.
20.- 21. strategi-samling

4.
(11.)
18.

1.
8.
22.

 

24.
31.(avlyst)

7.(avlyst)
14.
21.
28.

5.(avlyst)
26.
(budsj.)

2.
(9.)
16.
(23.)
(avlyst)
30.

18.

21.

 

Hovedutvalg 
teknisk, miljø og naturforvaltning.


24.

 


7.


4.


10.
 


6.
21.

   


5.


31.


28.

 

Hovedutvalg
oppvekst og kultur


24.

 


7.

 


10.
 


6.

   


5.


31.


28.

 

20

 

Hovedutvalg
helse og omsorg

 


24.

 


7.

 


10.


6.

   


5.


31.


28.

 

Kontrollutvalget 

25.

 

8.

28.

       

6.

31.

1.
29.

 

Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

        31.             20.

Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

        31. 21.         15 20.

Eldres råd

17.       8.              

Rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne

30. 27.   18.                

Husnemnda

30   23.                  

Likestilling- og mangfoldsutvalget

                       

Innvandrerråd

          20            

Kommunens trafikksikkerhets-utvalg

                       

Valgstyre

    9.          

14

21

 

     

Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

                       

Administrativ styringsgruppe
for Inn-Trøndelags-regionen

30.   27. 27. 31. 23.   28. 25. 30. 27.  

Fellesutvalget Verran-Steinkjer

31.  

20.
(avlyst)

  24. 21
(avlyst).
  18        
Fellesnemnda nye Steinkjer               23.     15  
Fellesnemndas arbeidsutvalg                 28. 31    
Partssammensatt utvalg nye Steinkjer                   31    

Verran kommune

                       


 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut