Her er innspillene:

Innspill i folkemøte 26.03.2015
Innspill via kommunens facebookprofil
Innspill via kommunens nettside
Innspill fra kulturskolens elever del 1 og del 2
Skriftlig innspill fra innbygger
Forslag fra gruppen IDE:A, tekst og video

 

Arbeidsgruppa arbeider videre med innspillene, med sikte på gi en anbefaling til politisk behandling før sommeren.

Vi er svært glade for at så mange har gitt sine forslag og innspill- og at så mange er engasjert i utvikling av Torget og sentrum.