Avdeling Bistand og omsorg og Avdeling Helse og Rehabilitering starter nå et 3 måneders pilotprosjekt for utprøving av mobile terminaler. Ansatte tar med seg den håndholdte terminalen - PDAen - ut til der brukeren er, og kan både hente opplysninger og dokumentere helsehjelp i journalene via fagprogrammet PROFIL uten å sitte ved kontorpulten. I pilotperioden vil fysio- og ergoterapeutene ved Dagrehabiliteringsavdelingen  og hjemmetjenestene i Sparbu og Egge distrikt teste funksjonaliteten.
All informasjon går via krypterte linjer. Programvareleverandøren har jobbet lenge for å kvalitetssikre dette systemet.
 
10.01.07 var Visma Uniqe her og leverte ut PDA-ene til begeistrede og ivrige "prøvekaniner."