Hos noen abonnenter vil vannet være avstengt og de skal ha fått beskjed via kommunens varslingssytem.

Dette fører ikke til noen helsemessige farer.