Årsaken til dette er klarlagt, og misfargen vil gradvis forsvinne i dagene framover. 

Det er ingen helsefare forbundet med dette og vannet er ikke farlig å drikke. 

 

Erling Overrein
Enhetslder vann og avløp