Arrangementet starter kl. 13.00
Sted: Ved de to minnesmerkene over falne i 2.verdenskrig og bautaen over falne etter 2.verdenskrig ved Telthuset på Krogbakken

Pga pandemi må antallet ved bautaene begrenses til 200.

Program for dagen

  • Sparbu Hornmusikklag spiller
  • Tale for dagen v. Svein Anders Karlsen
  • Kransnedleggelse v. ordfører
  • Sparbu Hornmusikklag spiller

Opptak av arrangementet og talen blir lagt ut i etterkant

Pga pandemi og regler i denne sammenheng vil kun de medvirkende bli invitert inn i Telthusets lokaler. For øvrige serveres kaffe utendørs.

Ordfører Anne Berit Lein ønsker alle vel møtt.

 

Minnestøttene på KroghbakkenMinnestøttene på Kroghbakken