Miljø og naturforvaltning

Miljø og naturforvaltning

14.12.12

Barn ved vannet (fra morguefile.com)Miljø og naturforvaltning er viktig for alle, både vi som lever nå og de som kommer etter oss. Kommunen er gjennom det arbeidet vi gjør på mange områder med på å forvalte miljøet og naturen, og vi setter på flere områder også deler av premissene for andres miljø- og naturforvaltning.

Mye av det som gjør det verd å bo i vår kommune og i vår del av verden, henger for mange sammen med naturen og miljøet.  Jakt, fiske, turer i naturen, og annen aktivitet og andre opplevelser knytta til naturen, er vesentlig for mange av oss, for at vi skal oppleve kvalitet i livet vårt. For andre er naturen grunnlaget for næring.Barneføtter i kløvereng (fra Morguefile.com)

Vi vil alle gjerne at de som kommer etter oss skal ha et like godt, og kanskje bedre liv enn det vi sjøl opplever å ha. Å ta vare på og bruke miljøet og naturen er derfor en viktig oppgave for oss alle, også for kommunen. Dette tar Steinkjer kommune mål av seg til å la prege både kommunens oppgaver som tjenesteleverandør, som forvaltningsorgan og som samfunnsutvikler.

< < Under menyene til venstre vil du finne opplysninger for både de med spesielle 
       interesser knytta til miljø og naturforvaltning, men også opplysninger og lenker
       som kan være nyttige og interessante for alle.