Dyreeier, dyretransportør eller annen som har ansvar for dyrene skal varsle det lokale Mattilsynet (2240 00 00) om:

-levende, avlivede eller døde hjortedyr som viser, eller har vist, nevrologiske eller adferdsmessige forstyrrelse eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden.

-hjortedyr eldre enn 12 mnd som har dødd eller blitt avlivet. Varslingsplikten gjelder ikke for dyr som har blitt slaktet for humant konsum.

Det er også forbudt å importere, bruke og kjøpe luktestoff fra land med CWD. Forskriften forbyr utsetting av fôr og slikkesteiner til hjortedyr hvor utmarka ikke er inngjerdet. Forbudet gjelder for Nord-Trøndelag og en del andre fylker.

Ved Skader på vilt /syke dyr ring Viltvakta i Steinkjer kommune: 95040430 eller Politiet: 02800. Politiet setter deg over til Viltvakta.

 

Info fra Mattilsynet om dette ligger: Her