Denne vil derfor bli stengt i perioder fom. torsdag 2.juli og ut neste uke. Det skal foretas en del terrengarbeid og asfaltering på strekningen. Ferdselsforbud vil være skiltet.


Torger Wisth
Ingeniør/enhet utbygging