Det medfører et midlertidig kloakkutslipp i elva fra ca 10000 personer i 3 uker fra mandag 02.09.13. Utslippet vil være så dypt at det er godt håp om at det blir til liten sjenanse.

Det nevnes at under den store flommen januar 2006 rauk hovedkloakkledningen over elva. All kloakk gikk da urenset ut i elva i 7 måneder uten at det ga synlig visuell forurensing i elv og fjord.


Avd. for samfunnsutvikling
enhet utbygging