Det er et rusfritt arrangement. Det avholdes MGP LOKAL delfinaler i hver av vertskommunene i perioden 3. - 12.januar 2013 med finale den 15.januar.

Det vil være et sceneshow i hver av vertskommuene med 6 - 10 artister/band . Det blir en stor scene med rigg med profesjonell lyd, lys, scenedesign og konferansier. Musikk og sanginteressert ungdom i alderen 11 - 17 år i hele Nord-Trøndelag får en profesjonell arena for å bli synlige med sitt talent som sangere, musikere, låtskrivere og komponister.

Det vil være en arena der talentene kan vokse i en trygg og profesjonell ramme, men som også vil stille krav til ungdommene om å levere maksimalt, og høyne kvaliteten over tid. Det kan da bli en langsiktig effekt at Nord-Trøndelag blir produsenter av flere talenter og mer unik musikk (det skal jo lages 60 - 80 unike låter til de lokale MGP showene). Frivillige vil få økt sin arrangementskompetanse innen scenerigg, arrangement, omdømmebygging, lokalsamfunnsutvikling m.v.

Dette vil skje for Nord-Trøndelag generelt, og i Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy, Namsos, Vikna og Steinkjer spesielt. Kommunene vil med de lokalen MGP showene oppleve positiv omdømmebygging gjennom bevisst bruk av arrangementet satt i en større sammenheng, og få kompetanseøkning og nettverksbygging i forhold til arrangement.

Effekten av dette vil på lang sikt være en generell nivåheving på disse områdene. Det vil skape engasjement og involvering av et stort antall frivillige, og være et positivt omdømmeprosjekt som poisjonerer Nord-Trøndelag positivt.

Fem vinnere (artister/band) får varme opp til direktesendinga i Steinkjer i delfinalen 19.januar (blir ikke sendt i nasjonal TV) og disse får en produsert DVD med sitt musikkbidrag, som de kan bruke i videre promotering av seg selv som artist/band.

Prosjekteier for MGP Lokal er Steinkjer kommune. Som fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag, ser en at det er viktig å vektlegge den regionale rollen som kommer i kjølevannet av å ta på seg arrangøransvaret for delfinalen av MGP i januar 2013. Det satses derfor på prosjektet MGP LOKAL Nord-Trøndelag . Videre i dokumentet leser dere MGP Lokal som den parten som er overordnet ansvarlig for arrangementet, og vertskommunen som den lokale arrangøren i de enkelte kommunene.
Mål for prosjektet
 • Kompetanseløft:
  MGP LOKAL Nord-Trøndelag er et prosjekt som skal gi et vesentlig kompetanseløft til fylket og kommunene. Det vil si et kompetanseløft spesielt innenfor musikk - og sangbransjen, scenerigg, sceneproduksjon, konferansierer, organisasjon, sponsor og marked, samt arrangement generelt.
   
 • Arena for talentutvikling:
  Musikk- og sangtalent skal få en ny arena å vokse på, det blir stor synlighet knyttet til de sju lokale finalene og finalen på Steinkjer, samt at de fem som vinner blir oppvamringsshow til selve delfinalen 19. januar 2013.
   
 • Omdømmebygging og samfunns- og næringslivseffekt:
  MGP LOKAL Nord-Trøndelag vil bygge opp under et positiv omdømme for Nord-Trøndelag. Det vil være en langsiktig effekt knyttet til økt attraktivitet for regionen gjennom leveranse på profesjonalitet i alle ledd. Befolkningen i Nord-Trøndelag skal bli begeistret og stolte over hva vi får til. Vi skal samarbeide med lokalt og regionalt næringsliv, og reiseliv, opplevlesesnæringene og overnattingsstedene forventes et løft.
Bakgrunn
Steinkjer kommune har i mange år satset på tilrettelegging for små og store arrangement, og jobbet bevisst med å posisjonere Steinkjer som en åpen, lys og glad kommune. I tråd med dette arbeidet ble det satt ned en arbeidsgruppe som jobbet med å legge til rette for at Steinkjer kommune kunne søke som arrangør for delfinalen av MGP i 2013.

I henhold til avtale med Eyeworks Dinamo som produsent og Steinkjer kommune som arrangør, er Steinkjer tildelt Melodi Grand Prix (MGP) delfinale den 19.01.13. I tillegg til MGP delfinalen, skal Steinkjer arrangere MGP LOKAL i Nord-Trøndelag. MGP Lokal er som den musikk- og sangkonkurranse den er for barn og unge mellom 11 og 17 år, og med sju vertskommuner i Nord-Trøndelag, den delen av MGP som skal sikre at vi får engasjement og involvering i hele Nord-Trøndelag.

Tidsplan MGP LOKAL Nord-Trøndelag
¤ Stjørdal – torsdag 3. januar
¤ Levanger – fredag 4. januar
¤ Verdal- lørdag 5. januar
¤ Inderøy/Steinkjer – onsdag 9. januar
¤ Namsos – fredag 11. januar
¤ Vikna – lørdag 12. januar
¤ Steinkjer – FINALE 15. januar