I september 2016 ble Arbeidssentralen erstattet av tjenesteenhet Mestring og oppfølging.

Arbeidet med å finne ny fellesnevner på de ulike tjenestene og tiltakene i enheten startet i løpet av våren 2016 og en høring med navneforslag ble sendt ut til samarbeidspartnere og brukere på forsommeren.

Responsen var kjempebra og vi fikk mange flotte innspill på navneforslaget. 

Vårt arbeid med helsestasjonen for rusavhengige, oppsøkende ambulant og oppfølgende rusarbeid, psykiatri, rehabilitering, arbeidsutprøving og tilpassede arbeidsplasser for funksjonshemmede har en ting til felles og det er vårt fokus på mestring og oppfølging.

Ingen av tjenestene ved Arbeidssentralen er lagt ned, vi er fremdeles å finne i Jæktsmedgata og på O2 huset. Forskjellen er bare den at det er flere av oss og at vi har fått noen nye oppgaver i tillegg til de gamle.

Les mer om oss her.

 

Bjørn Atle Blengsli
Tjenesteenhetsleder