Det blir arrangert informasjonsmøtemøte:
       Tid: Tirsdag 26. januar kl.10.00
       Sted: Dampsaga kulturhus.

På møtet vil det bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. De som ønsker det og blir vurdert som egnet, tilbys sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

¤  Er du vår neste mann? Grip muligheten!

¤  Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse!

¤  Ønsker du å melde deg på informasjonsmøtet? Ta kontakt med din veileder i NAV / ditt NAV-kontor.

¤  Har du spørsmål om Menn i helse? Ta kontakt med fylkeskoordinator Marit Smith Sørhøy på telefon 992 91 503 eller e-post marit@mennihelse.no

¤  Sjekk ut Menn i helse sin hjemmeside her: www.mennihelse.no