Det var 113 stk. tilstede fra avdelingen for å høre på farmasøyt Astrid Øveraasen fra Vitus apotek ved Fagernes.

Kursdagen er den årlige oppdateringen i medikamenthåndtering som avdelingen arrangerer for sine sykepleiere og vernepleiere. Det var også noen sykepleiestudenter tilstede.


Elin Jegersen
fagkonsulent
Avdeling for omsorg