To vinner er trukket ut og de er kontaktet. De fikk to kinobilletter hver. 
 

Her er fasitsvarene (merket med gult):
 

              

Når fikk Steinkjer bystatus?

1857

1905

1920

http://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/3640306.1003.pwcxwvvuuv/Nye+Steinkjer+kommune.jpg

Fra når skal kommunene Steinkjer og Verran slås sammen til en kommune?

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2021

http://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/3640306.1003.pwcxwvvuuv/Nye+Steinkjer+kommune.jpg

Hvor stor er Verran i landareal?

602km2

805 km2

909km2

                         ?

Hvilket symbol har Verran i sitt kommunevåpen?
 

Båt

Fugl

Blomst

Bilderesultat for beitstad skole

Hvor mange grunnskoler er det i Steinkjer (inkludert ungdomsskoler og privatskole)?
 

11

13

15

Når stod Steinkjer kirke ferdig?

1925

1952

1965

Bilderesultat for steinkjer kirke

Hvor mange sitteplasser er det i Steinkjer kirke?

350

400

600

Bilderesultat for steinkjerbrua

Når stod dagens bru over Steinkjerelva ferdig?

1947

1957

1967

Når ble rådhuset i Steinkjer bygd (tatt i bruk)?

1965

1977

1981

Bilderesultat for steinkjer skole

Det er vedtatt å bygge ny Steinkjer skole på samme tomt som i dag, men når flyttet nåværende skole inn i de moderniserte lokalene som tidligere var en del av Steinkjersannan militærleir?

1982

1994

2001

Hvor mange lekeapparater er det i Rismelen aktivitetspark?

6

9

12

 

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus skal bygges på Nordsia av byen. Nevn tre av de tjenestene som skal lokaliseres der.

 De som skal inn her:
 - Brann
 - Ambulanse
 - Legevakt
 - Sivilforsvar
 - Legekontor
 - Familiens Hus
 - Barnevernet
 - Distrikts Medisinsk Senter (DMS)
 - Rehabilitering