Det ble en fin markering med tale av ordførereren, appeller og musikalsk innslag. 

Her kan du lese talen til ordfører Anne Berit Lein, og nedenfor er det bilder av de som holdt apeller og de som stod for det musikalske innslaget. Rose

"Den fryktelige julidagen, 22. juli i 2011 vart Norge, AUF, Arbeiderpartiet, ungdommen og det norske demokratiet brutalt rammet.

Først brutale eksplosjoner i regjeringskvartalet før uvirkelige hendelser på AUFs sommerleir på Utøya. Ungdommer skutt og skadet uten annen grunn enn at de  var gode samfunnsengasjerte ungdommer, - for bedre lokalmiljø, for et bedre land og for en bedre verden.

77 mennesker mista så meningsløst livet. 8 vart drept i regjeringskvartalet, 69 vart drept på Utøya, og veldig mange vart både fysisk og psykisk skadd, og veldig veldig mange flere preget for resten av livet, ja det norske demokratiet, heile Norge fikk sår og vart, og er, og skal være prega, men vi skal lære, og vi skal handle, og ikke minst ilag, hold omkring AUF og Arbeiderpartiet, og ilag reise oss mot det hatet som låg bak ei så brutal handling.

8 unge engasjerte trøndere mistet livet så alt for tidlig. Blant de var Emil Okkenhaug på 15 år fra Levanger og Lene Maria Bergum fra Namsos. Vi hadde også ungdom med tilknytning til Steinkjer på Utøya, men ingen som ble drept.

Det er viktig at vi aldri, aldri, glemmer 22. juli 2011. Vi skylder ofrene og deres pårørende å aldri glemme. Og ikke minst er det viktig å ikke glemme hendelsene for å minne oss på betydningen av solide norske verdier som demokrati, toleranse, åpenhet og likeverd, og med det ta klar avstand fra hatefulle ytringer og høyreekstreme meninger og handlinger.

Det er viktig at nye generasjoner lærer om og får kjennskap til hva som lå til grunn for terroren, og hvordan vi kan forebygge destruktive strømninger, holdninger og tankegods. Vi som samfunn, og vi som Steinkjersamfunn, har et ansvar for å stille opp for de som så urettferdig og tilfeldig havnet i dette marerittet. For vi ser at hatet lever fremdeles.

Vi som samfunn, og hver og en av oss, har et ansvar for å stå opp og ta vare på demokratiet vårt. Stå opp for at Norge skal være et trygt land for alle, for at Norge og alle lokalsamfunn, òg vårres, skal være trygge og stolte flerkulturelle samfunn, stå opp for likestilling og likeverd, stå opp for alle demokratiske verdier. Stå opp for mangfold, fellesskap og inkludering. Vær gode medborgere! Vær gode naboer! Vær gode innbyggere, være gode mennesker, gode medmennesker.  Vi må i lag stå opp og sei i fra mot urett, rasisme og hatprat, også på nett. Vi ska i lag stå opp, - for godhet, åpenhet, for raushet, for likeverd, for kjærlighet, - og for at det skal gjelde for alle. La oss alle stå opp, sei ifra, i stor respekt for alle de som måtte bøte med liva sine, og for demokratiet, - for vi ska aldri glem!"