Målet var å vise hvordan og hvor man kan søke om tilskudd.

Foredragsholderen het Nicolas Kippenbroeck og hans foredrag finner du på kommunens hjemmeside under Tilskuddsportalen. Her finner du også mye annen informasjon om portalen og vi håper alle sprer denne lærdommen i deres nettverk.

Her er link direkte til artikkelen om Tilskuddsportalen.

Samtidig vil vi minne om at.....
På hjemmesiden har vi også en aktivitetskalender og en lag- og foreningsliste. Vi ber om at alle som er med i et lag eller en forening sjekker om vi har rett kontaktinformasjon.

Lag og foreninger kan selv legge inn arrangement, og disse vil da automatisk flyttes over i aktivitetskalenderen, eller dere kan ta kontakt med oss, så legger vi det inn for dere.

Har dere ikke passord, så ta kontakt så skal dere få tilsendt det.

Se under "Hva skjer i Steinkjer" (kalendervisningen)