Det er viktig å presisere at alle med symptomer bør teste seg, enten man er fullvaksinert eller ikke. Mye av testingen skal nå gjennomføres som selvtesting i hjemmet.

Informasjon til deg med nyoppståtte symptomer. 

Ved positiv selvtest (uansett hvor den er mottatt eller kjøpt), ring 404 05 228. Du regnes da som smittet og plikter å isolere deg. Potitiv selvtest må verifiseres på teststasjonen.  

Steinkjer kommune informerer den smittede eller dennes foresatte/verge om positiv prøve og hvordan de skal forholde seg, og oppfordre den smittede eller dens foresatte til å informere øvrige nærkontakter og veileder i hvordan dette bør gjøres. Også vaksinerte nærkontakter skal informeres. Informasjon til øvrige nærkontakter kan også formidles av en arrangør, restaurant/utested, skole eller på annet vis som er vurdert som hensiktsmessig.

Informasjon til smittede og nærkontakter.

Oversikt over utleveringsstedene for hurtigtester finner du på et eget menypunkt på denne siden. 

 

For mer informasjon om nedjustert TISK, se helsedirektoratets nettside.


(TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene).