Kontaktinformasjon

Rektor: Karin Widegren
Telefon: 982 53 473
E-post

Avd.leder ungdomstrinn skole Ellen Ebbesen, tlf. 982 53 476
Avd.leder barnetrinn skole Lise D. Aasland, tlf. 982 53 474
Kontormedarbeider Malin Dolmset, tlf. 969 44 218

Besøksadresse: Kjerkbakken 1, 7790 Malm