Malm samfunnshus er et kulturhus og arena for ulike arrangementer.

Huset har møterom i ulik størrelse, storsal, garderober mm. For bestilling av møterom kontakt Steinkjer kommunes sentralbord tlf. 74 16 90 00.

  • Storsaln - antall personer: 300 stk      
  • Lissaln - antall personer: 120 stk
  • Fojern 2. et. - antall personer: ca. 30 stk

Her er prisene for leie av de forskjellige rommene.

Kontaktinformasjon kommer.