Det er spor etter folk og hus på Mære fra 600-tallet til i dag. Egge museum ønsker å ta med elevene inn i kirka for å formidle hva sagaen forteller om stedet før kirka ble bygd og hva arkeologene har gravd opp fra jorda i og rundt kirka. Er alt som sagaen forteller sant, eller er det noen ting vi ikke vet helt sikkert? I forbindelse med 1000 års jubileet holder flere forskere på å finne ut mer om Mære. De har funnet ny kunnskap, men også flere spørsmål elevene kan være med på å fundere på. Invitasjon og påmelding går direkte fra Egge museum til skolene.