Kontaktperson:Svein Aunøien
Tuvskogveien 8, 7710 Sparbu
E-mail: tursve@ntebb.no
Telefon: 95 90 10 42

Vi driver med utleie til alle formål. Idrettsaktiviteter, festlige sammenkomster og skoleaktiviteter.

  • Idrettshall med garderober, og utstyr til fysisk aktivitet. Trappegalleri for publikum.
  • Samfunnshus med stor og liten sal, plass til ca. 120 personer. Kjøkken og scene.
  • Bygget blir brukt til skolen på dagtid, og idrettslaget på kvelden.