Tlf. 74 17 09 90, fax 74 17 09 99
Åpningstid: Mandag - fredag kl 09.00 - 14.30
Adresse: Tuvbakken, 7710 Sparbu
Leger: Jan Kulakowski og Jadwiga Kulakowski.


Mære legekontor avvikles 01.6.2021.
De 2 fastlegehjemlene flyttes til Elvebredden legekontor fra samme dato.

Elvebredden legekontor holder til i helse- og beredskapshuset, 2. etasje og er et kommunalt legekontor. Det blir til sammen 5 fastleger på legekontoret.

  • Ny fastlege etter Jan Kulakowski er Eivind Viken Holand, han starter 01.6.2021.
  • Ny fastlege etter Jadwiga Kulakowski er Nina Kjenstadbakk-Steinkjer, hun starter den 27.9.2021.

Kommunen jobber med å få på plass en legevikar frem til 27.09.21. Inntil legevikar er på plass, er det de andre fastlegene på legekontoret som ivaretar pasientene på Jadwiga sin liste.