Lysheim_grendehus.jpg

Kontaktperson:
Ansgar Hermann
Hjelmsetvegen 90, 7710 Sparbu
E-mail:ans-her@online.no
Telefon: 97982903

  • Møtelokale for ulike lag, foreninger og bedrifter. Trim for voksne. Aktiviteter for barn. Festlokale for familiære sammenkomster. Samlingssted for bygdefolket.
  • Leier ut til ulike lag og foreninger.
  • Nytt tilbygg i 2006 - større kjøkken, HC-toalett, rullestoladkomst og kjølerom. Huset har lydanlegg og videokanon m.m. Kjøkkenet har utstyr for selskap til over 100 personer.