Lover/styrende dokument

Lover, forskrifter og reglementer

01.02.17
Gjeldende lover kan hentes på Lovdata.no.
Steinkjer har en rekke lokale forskrifter. At de er lokale, betyr at de kun regulerer forhold i Steinkjer. Noen er vedtatt av kommunen, andre av sentrale myndigheter.