Det ble gitt et klart inntrykk av at patruljen var fornøyd med det de hørte, sier tjenesteenhetsleder Freddy Østborg.