Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) som via fylkesmennene har bedt alle kommuner i landet om å rapportere aktuelle lokaler for innkvartering på kort og mellomlang sikt. Oppdraget gjelder lokaler  med plass til 30 personer eller mer, og da lokaler som ikke er i bruk, men som raskt kan tas i bruk.

Hoteller, skoler, idrettshaller mv som er i drift og ikke har mye ledig kapasitet, er derfor ikke så interessante i denne omgangen. Enkeltboliger/bolighus av vanlig størrelse er heller ikke aktuelle i forhold til akkurat dette behovet.

I oppdragsbrevet fra DSB nevnes nedlagte skolebygg, syke/aldersheimer og tilsvarende som eksempel på type av lokaler. Videre nevnes forretningsbygg/haller og lignende som kan innredes for enkel innkvartering.

Steinkjer kommune tar i sin rapportering til fylkesmannen utgangspunkt i kommunens eget planverk for evakuering av befolkningen i krisesituasjoner. Dette planverket inneholder en oversikt over ulike lokaler som kan benyttes ved evakuering. I tillegg er kommunen bedt om å melde inn andre lokaler som en ut fra lokalkunnskap kjenner til kan være ledige. Dette kan for eksempel være tidligere skolebygg som er solgt til private, skytterhus, campingplasser osv.

Det blir opp til DSB og UDI å vurdere om noen av lokalitetene som kommunen spiller inn er aktuelle. De vil i så fall ta kontakt direkte med eierne for videre dialog mht et eventuelt leieforhold.

Har du et aktuelt lokale?

Om du eier eller disponerer et ledig lokale/anlegg som kan huse minst 30 personer, og som kan tas i bruk på kort sikt, kan du melde det inn på skjemaet under.