Dette betyr:

  • Fra 23.04.21 kl 16.00 er det nasjonalt tiltaksnivå som gjelder også i Steinkjer.
  • Lokal skjenkestopp oppheves 23.04.21 kl 16.00, og skjenking kan skje innenfor de rammer nasjonale bestemmelser setter. Per nå medfører det at alkohol kan serveres i forbindelse med matservering og fram til kl 22.00 på kvelden.
  • Lokalt forbud mot arrangement, idretts- og fritidsaktiviteter samt stenging av idrettsanlegg, skistadion, aktivitetsanlegg osv. oppheves også 23.04.21 kl 16.00.  Arrangement, idretts- og fritidsaktiviteter kan dermed gjennomføres og anleggene kan brukes innenfor de rammene nasjonale bestemmelser gir.
  • Barnehager og skoler er på gult nivå fra og med mandag 26.04.21. Lokal barnehage/skole informerer foreldre og elever direkte om hva dette betyr i praksis.

Råd og henstillinger til befolkningen

  • Alle oppfordres til å sette seg inn i og holde seg oppdatert på hva som er nasjonalt tiltaksnivå- og hvilke begrensninger nasjonalt nivå setter. Denne informasjonen finnes blant annet på nettsiden regjeringen.no
  • Innendørs på offentlig sted, og på kollektivtrafikk (inkl taxi), oppfordres det til bruk av munnbind dersom det er fare for at det ikke kan holdes en meters avstand. Unntak: barn under 12 år.
  • Husk også at pandemien ikke er over, og vi kan få nye smittetilfeller. Derfor er det viktig at vi alle sammen fortsetter å holde avstand, vasker hendene og begrenser den sosiale kontakten.
  • Alle må teste seg ved symptomer, og karantenereglene må følges. Er du i tvil- test deg!

Takk til befolkningen i Steinkjer
Kriseledelsen vil rette en stor takk til befolkningen i Steinkjer som lojalt har sluttet opp om de svært inngripende lokale tiltakene som ble nødvendige denne gangen. At befolkningen har fulgt bestemmelser og oppfordringer har vært avgjørende for at vi nå kan gå tilbake til nasjonalt nivå raskere enn hva en kunne forvente i utgangspunktet.

Status vaksinering
Vaksineringen er det som skal få oss ut av pandemien, og den går over all forventning!

Over 95 % av befolkningen over 85 år er nå fullvaksinerte. 97 % av befolkningen mellom 75 og 84 år har fått 1. dose. Vi forventer å begynne vaksineringen av innbyggere i aldersgruppen 55-64 år uten definerte risikosykdommer midt i mai.

 

Kontaktpersoner for media:

Generelle henvendelser om tiltakene:         Ordfører Anne Berit Lein, tlf. 906 21 904
                                                                     Kommunedirektør Torunn Austheim, tlf. 482 02 513

Smittevernfaglige spørsmål:                         Kommuneoverlege Sunniva Rognerud, tlf. 415 83 666