Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Åpningstid: Hver tirsdag, torsdag og fredag
Telefon: 974 80 376
Logoped: Ingeborg A. Sørhøy


Behandling av voksne med språk- og kommunikasjonsvansker, som for eksempel  afasi, parkinson, stemmevansker, spise- og svelgevansker.

Logopeder arbeider bl.a. med: (Hentet fra NLL sin brosjyre)

 • Språk—og kommunikasjonsvansker hos barn, unge og voksne
 • Uttalevansker/språklydvansker
 • Taleflytvansker
 • Lese og skrivevansker
 • Afasi
 • Leppe—kjeve—ganespalte
 • Dysartri
 • Stemmevansker
 • Spise—svelgevansker
 • Kommunikasjonshjelpemidler
 • Cochlea implanterte

  Afasi - Skyldes skade i hjernen etter

 • Hjerneslag
 • Svulst
 • ​Hodeskade ved ulykke 

     Kan vise seg ved vansker med:

 • Å snakke
 • Å forstå tale
 • Å lese og/eller skrive

Stemmevansker: Feil bruk av stemmen

 • Tretthet/heshet
 • Svak stemme
 • Bortfall av stemmen

Sykdom/skader

 • Knuter på stemmebåndene
 • Parkinsons, Ms, ALS, CP, hjerneslag
 • Laryngectomi, lungesykdommer

Uttalevansker

     Eksempler på uttalevansker:

 • Vansker med å si enkelte språklyder
 • Nedsatt funksjon i taleapparatet

 Taleflytvansker

 • Stotring
 • Stamming (gjentakelser, forlengelser, blokkeringer av lyder)