Arbeidet med omskilting utføres av Mesta, og  skal etter planen starte opp i uke 25. Vi ber alle som trafikkerer Løsbergvegen om å være ekstra oppmerksom og forsiktig, både nå i forbindelse med skiltarbeidet, og den første tiden etter omgjøringen til forkjørsveg.


Sigrid Belbo
Tjenesteenhet Veg, trafikk og park.