På bildet ser vi fremst fra venstre lederen i likestillings- og mangfoldsutvalget Marna Ramsøy, tjenesteenhetsleder på biblioteket Hallfrid Skimmeli, ordfører Bjørn Arild Gram og bak varaordfører May Britt Lagesen.

LikestillingsprisdiplomBegrunnelsen fra likestillings- og mangfoldsutvalget:
Steinkjer folkebibliotek har i pakt med samfunnsutviklingen tilpasset seg et flerkulturelt Steinkjer og tilbyr god service til alle og enhver. Biblioteket har en tydelig mangfoldsprofil og arbeider strukturert for å lykkes.
 
Lederen har et engasjement som smitter over på samarbeidspartnerne. Biblioteket utvikler stadig nye tiltak for integrering og mangfold.