På bildet fra v: Gjertrud Holand og Sunniva Ørstavik:


De har besøkt ungdomsskolene i kommunen og orientert om stemmerettsjubileet og om hvor viktig det er at ungdom bruker stemmeretten.

Ørstavik sa til ungdommene at likestilling handler om at vi alle skal ha de samme rettighetene i samfunnet, og diskriminering betyr at ingen har rett til å nekte deg disse rettigheten basert  på hvem du er, enten du er jente eller gutt, har en funksjonshemning, hvilken kultur, religion eller hudfarge du har. Om du  er homo eller hetero. Du har de de samme rettighetene uansett. Det står i loven, og er bestemt av stortinget.

Om noen år skal ungdomsskoleelevene stemme, og hun vektla at det er det viktig fordi vi ved å bruke stemmeretten får ekte politisk innflytelse, og blir del av det politiske maktapparatet. Ved å stemme, krever ungdom retten til å være de dere er, retten til ikke å bli definert av eller gjennom andre.
 
Vi stemmer rett og slett
- For at våre meninger skal bli hørt
- For at andre ikke skal bestemme hvem du skal få lov til være
- For at vi skal få den utdanning du har rett til
- For at du skal få den helsehjelpen du trenger og har rett til
- For at vi skal være med på å forme din egen fremtid og egen hverdag
- For at nettopp den enkeltes behov skal bli sett og synliggjort
- For at vi skal få de rettighetene vi har krav på
 
 Se også artikkel i Steinkjer-Avisa
 
Nedenfor ser vi på bildet til venstre Eva Marie Schreiber sammen med Sunniva Ørstavik.
På bildet til høyre ser vi Lars Erik Rønningen (rektor v/Steinkjer ungd.skole), Bente Stavrum (årstrinnskoordinator v/ samme skole) sammen med Sunniva Ørstavik.
 

Eva Maria Schreiber og Sunniva Ørstavik
 
 Lars Erik Rønningen, Bente Stavrum og Sunniva Ørstavik