- oppfylle regjeringens mål og strategi for likestilling i landbruket

- utvikle kunnskap om hvordan en kommune kan jobbe aktivt med likestilling og mangfold i landbruket

- bedre kvaliteten på landbrukskontorets tjenester gjennom å innarbeide likestillings- og mangfoldsperspektiv i den daglige virksomheten

I regi av prosjektet er det blant annet:

I løpet av 2012 skal landbrukskontoret:

  • - Prøve ut flere nye arenaer for utviklingsarbeid
  • - Lære mer om om kommunikasjon ved hjelp av både tale, kroppsspråk, tekst og bilder
  • - Spre informasjon overfor et mangfold av brukergrupper

For mer informasjon, se fullstendig prosjektplan eller kontakt prosjektkoordinator Grete Waaseth