Dette forutsetter følgende punkter:

  • Avfallet må ikke inneholde bygge- /rivningsavfall eller hageavfall

  • Avfallet må være sortert

  • Avfallet må legges i korrekte beholdere på mottaket

  • Dere må levere søknad til kommunen på forhånd (se link nedenfor).

  • Godkjent søknad må medbringes ved levering av avfallet.

Husk leveringen gjelder kun for godkjent inngått avtale.

Bruk dette søknadsskjemaet.