Steinkjer kommune har gjennomført et  arbeid med å fastsette leke og oppholdsarealet  i alle kommunale og private barnehager. 

Kommunen forholder seg til barnehagelovens veiledende arealnorm.

Netto leke- og oppholdsareal inne:

  • 4,0 m2 pr. barn over tre år,

  • 5,3 mpr. barn under tre år

Lekearealet ute skal være om lag seks ganger større enn leke og oppholdsarealet inne.

Ved rehabilitering eller ombygging av barnehagene skal dette meldes til avdeling for oppvekst, som vil foreta en ny vurdering av leke og oppholdsarealet  og oppdatere tegningene.

 

For mer informasjon kontakt rådgiver barnehager:

Telefon 74 16 90 60