Besøksadresse:  Mestring og oppfølging, Jæktsmedgata 6, 7725 Steinkjer
Telefon: 916 47 162

Leiret psykisk helse er den psykiske helsetjenestens dagtlbud. Tilbudet gir et arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med psykiske lidelser, som har sin inntekt (hovedsaklig) i form av uførepensjon.

Det gis per 2018/2019 et tilbud for opptil 15 personer, 3 dager pr. uke; mandag, tirsdag og torsdag.

I løpet av de første tre månedene fylles det ut et skjema om egen helse. 

Arbeidsoppgaver
Leiret produserer varer for salg innen. Vi har i perioder montering og pakkeoppdrag for eksterne oppdragsgivere. Innenfor eksisterende ressurser, tilrettelegges arbeidstid og arbeidsoppgaver ut fra den enkeltes interesser og funksjonsnivå. 

Arbeidstid
Åpningstid kl 09.00 -14.00, lunch kl 11.00 – 11.45, den er gratis.
Kaffepause mandag og tirsdag kl 12.30 – 12.45, og torsdag kl 13.30 – 14.00

Ferier
Leiret har stengt enkeltdager og korte perioder i forbindelse med personalets ferieavvikling. Den enkelte bestemmer ellers sin ferie selv etter sitt behov, innenfor 5 uker/ 6 uker ved passert 60 år. Dette avtales med arbeidsleder.

Det sosiale felleskap
Leiret arbeider aktivt for å skape og opprettholde et sosialt godt og trivelig arbeidsmiljø. 

Når det gjelder fokus på, og prat om egen sykdom, prøver vi å unngå dette i fellesskapet. Har man behov for en samtale på tomannshånd, er det mulig å snakke med en av arbeidslederne. Hvis behov for videre oppfølging samarbeider vi med psykiatritjenesten.

Trivselstiltak
Vi legger opp til 2 dagsturer i nærområdet i løpet av året. Før jul spiser vi julemat på Leiret og den er gratis.

Søknadsskjema
Fra og med 2019 bruker Leiret psykisk helse samme skjema som resten av Rus og psykisk helsetjenesten. DOC PDF ODT