Vedtak om forlengelse av snøskutersesongen for leiekjørere er tilgjengelig her

Vedtak om ytterligere forlengelse ut 14.05.17 for leiekjørere i Skjækra landskapsvernområde er tilgjengelig her