Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å levere inn en samlet søknad fra hele laget, uavhengig av alderstrinn og idrettsgren. 

I søknaden er det viktig at det fremgår hvilken aktivitet, aldersgruppe, kjønn som skal leie de enkelte timene, slik at vi kan få gjort nødvendige prioriteringer.

 

Søknadsskjema og revidert utleiereglement for leie av skoler og barnehager, finnes på kommunens hjemmeside.

Søknader som er innkommet innen frist vil bli behandlet og timer tildelt innen utgangen av uke 34/17.

Søknader som kommer inn etter frist (30.06.), vil først bli behandlet fortløpende fra uke 35 (vil ikke bli vurdert før de søknader som er innlevert innen søknadsfristen har fått tildelt sine timer).

 

I utleiereglementet finner dere hvilke prioriteringer vi legger til grunn ved tildeling av undervisningsrom.

 

FRIST for å levere søknad om den skal være med på første tildeling er: 30.06.2017

 

Husk at nøkkel SKAL leveres tilbake umiddelbart etter endt leieperiode. Det vil si snarest for de som ennå ikke har levert.
Unnlatelse av dette kan medføre at sanksjonsmuligheten i reglementet blir brukt.

 

Tjenesteenhet eiendom
Tore Johansen
fagkonsulent