Formål:
Legevakta er Steinkjer kommunes akutte legetilbud
Legevakta skal ta seg av akutt sykdom, skader, og forverring av sykdom, hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra faglig vurdering – ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Hvem får tjenesten?
Alle fastboende i Steinkjer kommune, samt studenter, tilreisende, de som ikke har fastlege og de som er på besøk i kommunen og som er akutt syk.
I tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 alle hverdager, samt lørdager, søndager og helligdager gjelder dette også for innbyggerne i Snåsa og Verran kommune.

Legevakta er døgnåpen. Hvis mulig, ring før du kommer!


Hva omfatter tjenesten?
Spesialutdannede og erfarne sykepleiere tar i mot telefoner fra de som ringer og sorterer dem etter hastegradene Akutt – haster - vanlig. Publikum får informasjon og veiledning etter Medisinsk Index om hvordan de skal forholde seg med sin sykdom/skade.
Plager/sykdommer som ikke er akutte, skal håndteres av fastlegen.


Hvordan få tjenesten / kommunens forpliktelser
- Ring 113 ( det medisinske nødnummer) hvis det står om liv.
- Ved alle andre tilstander anbefales du å ringe legevakta på tlf 116117.

Sykepleieren som tar i mot deg gjør en faglig vurdering, evt i samråd med lege, og avgjør om tilstanden er akutt eller om det er forsvarlig å vente til neste dag og gå til egen fastlege. Sykepleier kan gi faglige råd til de som trenger det.


Klageadgang
Klager sendes skriftlig til Steinkjer Legevakt, ved enhetsleder Karin Grøttum, Ølvegata 2, 7715 Steinkjer eller til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 Steinkjer.

 
Lovgrunnlag