Legevaktsamarbeid med Snåsa kommune

Legevakten besvarer alle telefonhenvendelsene fra både Steinkjer og Snåsa hele døgnet. 

Legevaktsamarbeidet gjelder i sin helhet mandag til fredag kl. 15.30 – kl. 08.00, lørdager, søndager og helligdager.

Kriseteam/støtteteam ved større ulykker og kriser

Teamet kontaktes av Steinkjer Legevakt ved akutte kriser og katastrofer, som er av et slikt omfang at ordinær drift/de som er på vakt, ikke makter oppgaven alene.

​Bruk at støtteteamet må godkjennes av legevaktsoverlege / kommuneoverlege Sunniva Rognerud og/eller enhetsleder legevakt og legetjenester Karin Grøttum før de kalles ut. Ring legevakta på tlf 116117

Støtteteamets sammensetning:
- Psykiatrisk sykepleiere
- Legevaktsykepleiere
- Helsesøstre

Avhengig av situasjon kan det bli aktuelt å kalle inn andre fagpersoner som:
Lege, prest, helsesøster, sosionom, barnevern, lærere/rektorer, politi og evt. psykososialt innsatsteam ved Sykehuset Levanger (vil ta minst 2 timer utrykningstid og bør ha stort omfang)

En del av de som jobber i teamet vil ved en større ulykke/krise ha andre oppgaver på et skadested. Leder vurderer ut fra situasjonen og i samråd med kriseledelsen om andre faggrupper skal kontaktes/innhentes.

Hendelser/katastrofer hvor hjelp kan være aktuell:
- Større ulykker: (Bil, båt, buss, jernbane, fly, farlig gods)
- Naturkatastrofer: (flom, storm, ras)hvor menneskeliv er gått tapt
- Større voldssituasjoner/kriminalitet med dødelig utgang
- Større branner
- Drukningsulykker
- Selvmord
- Ran/større voldssituasjoner
- Industriulykker/arbeidsulykker
- Eksplosjoner
- Miljøkatastrofer
- Skyte/knivstikking/trusselsituasjoner
- Alle større ulykker der det er mange involverte som har blitt påført sterk psykisk påkjenning.

Teamet skal hjelpe personer som har hatt sterke kriseopplevelser og som ikke har nære pårørende som kan stille opp, og er et akutteam som hjelper til de første 48 timer etter en større krise.

Teamets hovedoppgave er å hjelpe den/de kriserammede til å ta vare på seg selv, gi informasjon, omsorg og hjelpe til å koble inn rette fagpersoner rundt den som har vært utsatt for sterke kriseopplevelser.

Er det legevakta jeg skal henvende meg til?

 • Legevakta er spesielt innrettet mot akutt syke/skadde pasienter
 • ​Vi tilbyr hjelp til Akutt syke/skadde 24 timer i døgnet, men også mindre alvorlig syke får hjelp ved Legevakta på dag og kveldstid
 • I åpningstiden til Legekontorene henvises pasienter med mindre alvorlige sykdommer til sin fastlege.
 • Fra ca klokken 22.00-08.00 er det fortrinnsvis akutt syke/skadde som får Legehjelp ved Legevakta.

Hjelp ved akutt sykdom eller skade

Ved akutt sykdom eller skade der behandling ikke kan vente til pasienten får konsultasjon
hos sin fastlege - ring 116117.

Eks:

 • Livstruende sykdom/skade
 • Brystsmerter
 • Hjerneblødning
 • Forgiftninger
 • Trafikkulykker 
 • Store blødninger
 • Akutt psykisk sykdom
 • Mistanke om alvorlig sykdom/skade
 • Fare for komplikasjoner eller forverring av alvorlig sykdom/skade
 • Smerter som ikke kan lindres uten legetilsyn

Hva bør jeg ha med av opplysninger på legevakta?

 • Personnummer
 • Oversikt over faste medisiner
 • Andre relevante papirer som angår min helse
 • Ev. innvilget frikort

Kan jeg benytte meg av syketransport?

 • Akutt syke får tilbud om ambulansetransport.
 • Dersom det av medisinske grunner er behov for syketransport, betaler Helse Nord-Trøndelag en andel av syketransportutgiftene, mot at du har en rekvisisjon fra behandlende lege.
 • Det er legen som avgjør hvor vidt det er behov for syketransport.
 • Uansett rekvisisjon eller ikke, skal pasienten betale en egenandel hvis ikke han/hun har frikort eller er under 16 år.

Prioritering av pasienter når de kommer til legevakta

Ved ankomst på legevakta vurderer sykepleieren pasientens medisinske tilstand og avgjør hvor raskt han/hun skal ha hjelp. De mest alvorlige tilstandene behandles først, enten de kommer til legevakta med egen hjelp eller med ambulanse. Ventetiden vil derfor være ulik fra pasient til pasient. Hvis tilstanden forverrer seg i løpet av ventetiden, ta ny kontakt med sykepeleier.

Hastegrad inndeles i følgende kategorier:

 1. Akutt – gjelder alvorlige og livstruende skader og tilstander. Disse henvendelsene har alltid høyest prioritet og får hjelp umiddelbart.
   
 2. Haster – dette er henvendelser der pasienten har skader eller sykdommer/tilstander som gir store ubehag, som sterke smerter, høy feber med svært dårlig allmenntilstand, angst eller personer i sterk psykisk ubalanse. Disse får rask hjelp ved legevakta.
   
 3. Vanlig – henvendelser som er mindre alvorlig, men som likevel ikke kan vente til neste dag.


Innenfor hver enkelt gruppe prioriteres barn og eldre.

Resepter

Legevakta skriver bare ut resepter på medisin som gjelder den aktuelle behandlingen ved legevakta.

Faste medisiner skrives ut på resept hos egen lege.

Resepten hentes ut på apoteket, men utenom åpningstider får man med en startdose fra Legevakta.

Husk å fornye resepter hos fastlegen før jul, påske og ferie!

Hvordan kan jeg betale på legevakta?

Etter endt besøk på Legevakta skal det betales en egenandel til legen for konsultasjon, samt betales for medisiner, bandasjer og enkelte prøver/ undersøkelser. Betaling foretas i resepsjonen til sykepleier.

Pasienter under 16 år og pasienter med frikort, betaler ingen egenandel til legen, men det må betales for medisiner, bandasjer og enkelte prøver på lik linje med andre.

 1. Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester. Ved utskrift/tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr.
   
 2. Dersom du ikke kan betale, vil det bli utsendt en faktura enten fra Odin Kapital, den enkelte lege eller Steinkjer kommune.
  - Legekonsultasjonene:
    Faktura kommer fra Odin Kapital eller den legen du var hos.
  - Medisiner, bandasjer og enkelte prøver/ undersøkelser:
    Faktura kommer fra Steinkjer kommune.
   
 3. Odin Kapital AS har avtale med noen av legene og dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med oss, overføres til Odin Kapital AS.
  Alle henvendelser vedrørende disse fakturaene, skal rettes til Odin Kapital AS på
  tlf 73 10 16 10.  

Krisesenteret i Nord-Trøndelag