Besøk på sykehjem, Steinkjer rehabilitering og Gluggen (oppdatert 24.11.21)


Sykehjemsbeboere som er fullvaksinert kan ha fysisk kontakt. Se informasjon på FHI sin nettside

Sykehjemmene tar imot besøkende som er friske og uten forkjølelsessymptomer uten at det er behov for forhåndsbestilling eller restriksjoner på antall besøkende.

 • Fortsatt gjelder at besøkende må være friske, sprite hender ved ankomst og ha en meters avstand til andre personer.
 • Det føres heller ikke besøkslogg for smittesporing lengre.
 • Da det er behov for ro på avdelingene i enkelte perioder på dagen har enhetene veiledende besøkstider. Disse fåes ved kontakt med gjeldende sykehjem eller rehabiliteringsavdeling
 • Hvis det er behov for å komme på besøk utenom disse tidene er det ønskelig at det takes kontakt med den institusjonen det gjelder.
 • Ønsker du å ta med den du besøker på en liten gåtur eller trilletur rundt sykehjemmet skal håndtak på rullestol sprites og ansiktskontakt være på 1 meter avstand.
 • Kommer du er fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk på institusjon
 • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
   

Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien og hjemmehjelp) - (oppdatert 24.11.21)
 

Kombinasjonen økning i tjenester, høyt sykefravær og begrenset vikartilgang gjør at hjemmetjenesten er under stort press. Dette gjelder generelt i hjemmetjenesten, men spesielt Sentrum hjemmetjeneste som har det største tjenesteomfanget og får mange henvendelser utenom oppdrag som tar tid å svare ut. Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak for å få NED aktiviteten og skape rom for at de som trenger helsehjelp får det. For å få til det må vi spille på lag med dere; brukere, pårørende og steinkjerbyggen for øvrig.

 • Primærgruppene (i Sentrum) vil innen 26.11. evaluere tjenestene til brukere; Hva kan du gjøre selv? Hva kan pårørende bidra med? Hvilke tjenester kan reduseres, evt. erstattes av velferdsteknologi? Hvilke tjenester må videreføres? Målet er å gi god helsehjelp til de som må ha hjelp.
 • For å gi rom for at ansatte bruker tida på de som trenger det mest må tilgjengeligheten styres. Det jobbes med å innføre telefontid, og det er viktig at brukere som har trygghetsalarm bruker denne kun når det er nødvendig å påkalle hjelp, ikke som «ringetjeneste». Informasjon om telefontid kommer når det er på plass.
 • Hjemmetjenesten er dynamisk; tjenestebildet er i stadig endring og akutte situasjoner oppstår og må håndteres. Det presiseres at tjenesteoppdrag fra hjemmetjenesten ikke kan tidfestes, med mindre dette er avtalt og nødvendig for helsehjelpen  
 • Har du behov for å utføre hurtigtest for Covid henter du hurtigtest på anviste steder og utfører testen selv.
  Hjemmetjenesten utfører testing kun til brukere som ikke klarer å hente test og utføre det selv, eller med hjelp av pårørende.  

Generell informasjon

Alle som mottar hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp bes, om mulig før hjemmetjenesten kommer, å ta kontakt dersom du:  

 • Har symptomer (hoste, feber, tung pust og/eller endret/ bortfall av lukt- og smaksans)
 • Ikke er vaksinert/fullvaksinert, skal testes, eller er i karantene etter å ha blitt testet
 • Er i isolasjon p.g.a. påvist smitte

Hjemmetjenesten vil fortsatt benytte smittevernutstyr i situasjoner der dette er påkrevd, bl.a. i hjem med påvist smitte, eller ved mistanke om smitte. Ansatte som ikke er vaksinert vil benytte smittevernutstyr.   


Besøk ved bosentrene (oppdatert 24.11.21)
 

Følgende besøksrutiner ved kommunens bosenter gjelder:   

 • Besøkende skal være symptomfri (feber, hoste, tungpust), gjelder også om du er fullvaksinert
 • Har du symptomer og/eller er uvaksinert og nærkontakt til person med påvist smitte skal du ikke komme på besøk
 • Sprit hendene før du går inn på bosenteret
 • Besøkende kan oppholde seg i beboers leilighet eller i fellesareal. I fellesareal gjelder anbefalingen om å holde avstand, som i andre offentlige rom  

Du trenger ikke ringe på forhånd for å avtale besøk. Bosentrene har åpen hovedinngang på dagtid. Benytt ringeklokke dersom døra er låst.

Velkommen!


Legebesøk? 

Fastlegekontorene er i normal drift, men med forsterkede smittevernhensyn. 

 • IKKE møt opp uanmeldt, men RING først.
 • Har du time som haster og som krever fysisk oppmøte, og du har luftveissymptomer eller er i karantene eller isolasjon – IKKE møt opp, men RING. 

OVERSIKT OVER LEGEKONTOR I STEINKJER