Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
04. april kl. 15:06

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Legater

Steinkjer kommune forvalter flere legater og fond og disse finner du mer informasjon om nedenfor.

Legatet til undervisningsformål - Frist  13.03.20

Avkastningen av kapitalen tildeles hvert år. Søknadsfristen kunngjøres i pressen i januar. 
Beløp til utdeling: kr. 30 000,-.
Legatet skal yte støtte til opplæring og utdanning. Personer i studiesituasjon eller opplæring og som har heimstavn i eller er vokst opp i Steinkjer kommune, og som uforskyldt er kommet i en særlig vanskelig livssituasjon kan søke legatet om økonomisk støtte.
Videre kan virksomheter som driver opplæring eller undervisning søke om bidrag til ekstraordinære, kunnskapsfremmende tiltak.
Til søknadsskjemaet. DOC PDF ODT

(felles skjema med legatet nedenfor, helse- og sosiale formål)Legatet til helse- og sosialformål - Frist 13.03.20

Avkastningen av kapitalen tildeles hvert år. Søknadsfristen kunngjøres i pressen i januar. Beløp til utdeling: kr. 45 000,-.
Legatet skal yte økonomisk støtte til offentlige og private institusjoner og lignende i Steinkjer kommune som driver virksomhet innen helse- og sosialsektoren.

Kravet er at institusjonene har iverksatt eller planlegger iverksettelse av tiltak som i betydelig grad vil bedre livsvilkårene for særlige vanskeligstilte enkeltpersoner eller grupper av mennesker.
I særlige tilfeller kan enkeltpersoner ytes støtte.

Til søknadsskjemaet DOC PDF ODT 
(felles skjema for dette legatet og legatet ovenfor)Karen Vallem Aksnes legat - Frist 13.03.20

Avkastningen av kapitalen tildeles hvert år. 
Søknadsfristen kunngjøres i pressen i januar. Beløp til utdeling kr. 20 000,-.
Det finnes ikke eget søknadsskjema.

Midlene skal fortrinnsvis nyttes til et rehabiliteringssenter for narkotikaskadd barn og ungdom i Steinkjer. Dersom det ikke blir noe rehabiliteringssenter med det første, skal midlene nyttes til sosialt arbeid blant barn og ungdom i Steinkjer.Konrad Fives legat - Frist 13.03.20

Legatet skal yte økonomisk støtte til langvarig syke og pleietrengende. Det kan også gis støtte til behandlings- og pleieinstitusjoner.
Søknaden behandles av avdeling for omsorg. Det finnes ikke eget søknadsskjema.
Beløp til utdeling: kr 7 000,-.Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat - Frist 13.03.20

Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat er et legat med midler testamentert fra ekteparet Guttorm Tessem og Karoline Østvik Tessem i 1915. I henhold til statuttene for legatet, kan det gis økonomisk støtte etter følgende kriterier:

  • Eldre og/eller uføre personer
  • Ungdom under yrkesfaglig utdanning.
  • ​Lag, organisasjoner, institusjoner eller personer som arbeider for eller bidrar til positiv utvikling for bygda eller bygdas innbyggere.

Beløp til utdeling: kr 20 000,-

Søkerne må være hjemmehørende i gamle Beitstad kommune.
Kontaktperson: Styreleder i legatet, Randi Holien Bartnes, tlf 951 55 537.

Til søknadsskjemaet. DOC PDF ODTFelles for alle ovennevnte legater:

Søknadene sendes Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller postmottak@steinkjer.kommune.no.

Nærmere opplysninger om alle legatene kan fås ved henvendelse til servicetorget: info@steinkjer.kommune.no , tlf. 74 16 90 00.

  

ØVRIG LEGAT

Ragnhild Margrete Øverland Skjemstad legat 
(Annonseres høsten 2020)


Ovennevnte legat yter stipend til opphold i England for å studere engelsk språk, pedagogikk, skolevesen eller samfunnsforhold. Stipend ytes til personer bosatt i Steinkjer, Inderøy og Stjørdal kommuner.

Barn, barnebarn og barnebarns barn av fettere/kusiner av ovennevnte legater er under ellers like vilkår fortrinnsberettiget uansett hvor i landet de bor. Slikt slektskap må dokumenteres ved godkjente, offentlige attester.

Det kreves dokumentasjon av engelskkunnskaper svarende til eksamen fra 3-årig allmennfaglig linje. Oppholdet bør inngå i en plan for videre utdanning/etterutdanning i de nevnte fag og forutsettes gjennomført i løpet av 2020/2021. Stipend kan tildeles samme søker opp til 3 ganger, og skal dekke reise og opphold for ca. 6 til 13 uker. Pengene utdeles 11.11. hvert år (Ragnhilds fødselsdag).

Søknad med kostnadsoverslag sendes: Steinkjer kommune, Styret v/Oppvekstsjef, Postboks 2530, 7729 Steinkjer. (Finnes ikke eget søknadsskjema).