Kommunen forvalter flere legater og fond, og midler fra disse kan tildeles etter søknad.

- Legat til undervisningsformål: Beløp til utdeling kr 30 000,-
- Legatet til helse- og sosialformål: Beløp til utdeling kr 40 000,-
Felles søknadsskjema for begge legatene på kommunens hjemmeside.

- Karen Vallem Aksnes legat: Beløp til utdeling kr 20 000,- (Ikke eget søknadsskjema).
- Konrad Fives legat: Beløp til utdeling kr 7 000,- (Ikke eget søknadsskjema).
- Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat: Beløp til utdeling kr 15 000,-.

Felles for alle legatene: Søknad sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no eller i post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Se mer informasjon om de enkelte legatene her.