Forvaltningskontoret: 3.etg, rådhuset
Telefon: Via servicetorget 74 16 90 00
Besøksadresse: Kongens gate 39, 7729 Steinkjer
Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer


Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangement.

Har du behov for ledsagerbevis kan du søke kommunen din om det. Du finner søknadsskjemaet under overskriften "Skjema".

Som vedlegg til søknad må følge dokumentert behov for ledsager fra primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helseetat, samt passfoto.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig redegjørelse enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.

Se mer informasjon og kriteriene her.