På kartet ser du hvilke områder i kommunen de ledige tomtene er. Klikk på linkene i listen nedenfor så kommer du rett inn i en kartmodul som viser området. Se kontaktinformasjonen nederst på siden.

Kart over ledige tomter

 

 

BOLIGOMRÅDER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN SENTRUM

ØVERLØ-FRØSETÅSEN II:

Se utsiktsbilder fra området: Bilde 1    Bilde 2   Bilde 3 

 ØVRIGE BOLIGOMRÅDER


 Tomteadresse       

Eiend.-tomt

Feste-
grunn   

Netto tomte-areal  ca m2        

Pris byggeklar tomt eks. komm. avg. og gebyrer

RØYSING: 

 Vestermarkv. 6   x 900 ca. kr 86 000,- (reservert)
 Vestermarkv. 35   x 900 ca. kr 86000,-

BEITSTAD, VELDEMELEN:

 H.K. Fosnæs v 37 Ikke byggeklar p.t. x 800 ca. kr 295 000,-

HAUGÅSHALLA, FØLLING:

 Haugåshalla 1  x   800 ca. kr 86 000,-
 Haugåshalla 3  x   850 "
 Haugåshalla 8 x   850 "

BINDE, BEREHAUGEN:

 Berethaugen 13 x   1000 ca. kr 86 000.-
 Berethaugen 21 x   1000 "
 Berethaugen 23 x   1000 "
 Berethaugen 25 x   1000 "
 Berethaugen 27 x   1000 "
 Berethaugen 29 x   850 "
 Berethaugen 31 x   950 "
 Berethaugen 24 x   1000 "
 Berethaugen 18 x   1000 "

LYSHEIM, HENNING:

 Tomt 25 x   ca. 800-1000 ca. kr 86 000,-
 Tomt 26 x   " "
 Tomt 27 x   " "
 Tomt 28 x   " "
 Tomt 36 x   " "
 
SPARBU SENTRUM:  
Alle tomtene er solgt

HERVIK III:

Boligområde med 17 stk eneboligtomter med frie omgivelser.

Hervikmarka 13 x   ca. 950  kr 400 000,-
Hervikmarka 15 x   ca. 950

kr 440 000,-
 

Hervikmarka 17 x   ca. 1000 kr 470 000,- (Reservert)
Hervikmarka 19 x   ca. 1250 kr 490 000,- (Reservert)

FURUHAUGEN I VÅLEN:

Reguleringsplan for boligområde med 5 eneboligtomter ble godkjent i 2012 og tomtene er byggeklare.

Tomt nr 1 x   960 kr 85 000,-
Tomt nr 3 x   700 kr 85 000,-
Tomt nr 4 x   730  
Tomt nr 5 x   730  


Kontaktinformasjon

Steinkjer Tomteselskap AS
v/Øyvin Bogfjellmo
Ogndalsvegen 2
7713 Steinkjer

Tlf.:    74 14 56 41
Mob.: 97 17 26 27
e-post: st.tomteselskap@steinkjer.online.no