Ledige stillinger

Velkommen som søker på ledige stillinger i Steinkjer kommune!
¤ Det kan bare søkes på kunngjorte stillinger med idnr. Vi tar ikke imot generelle stillingssøknader.
¤ Fyll ut skjemaet og kryss av for hvilke stillinger du søker på.
¤ Stillingens idnr skal alltid oppgis ved forespørsel angående stillingen.
¤ Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste iht. ny
   offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personaltjenesten.
¤ Søkere som oppgir sin e-postadresse, får tilsendt bekreftelse og søkerliste elektronisk.
   Skjemaet registreres direkte inn i kommunens sakssystem. Se personvernerklæringen.
¤ Søknad kan evt. også sendes til Steinkjer kommune, Personaltjenesten,
   postboks 2530, 7729 Steinkjer.
¤ For spørsmål, ta kontakt med servicetorget via: info@steinkjer.kommune.no

Ledige stillinger i våre samarbeidskommuner: Inderøy og Verran