RelasjonsledelseLederskolebilde2-okt-16.jpg

Jan Spurkeland som driver Relasjonsakademiet  gav oss utdypende kompetanse om relasjonsledelse. Det er allerede besluttet at relasjonsledelse skal være kommunens ledelsesstrategi. Jan Spurkeland var innleid for dagen, og har tidligere hatt flere samlinger med skoleledelsen i Steinkjer. Her ser vi han sammen med en av de nye enhetslederne i kommunen Per-Ole Austmo som også stilte opp og gav sine erfaringer til oss. Se bildet til høyre.


Det flerkulturelle Steinkjer

Tjenesteenhetsleder for flyktningetjenesten Elin Vinje og rektor på voksenopplæringen Eva Løe gav oss  oppdatert informasjon om asyl-og flyktningearbeidet. De hadde også med seg to som har startet ut ved voksenopplæringen, og som nå er i arbeid, for at de skulle informere oss om hva de ser som viktig for å lykkes med integrering og i arbeidssituasjon.

På bildet under:
Fra venstre: Rektor Eva Løe ved Steinkjer voksenopplæring, Liva Neimane fra Latvia og Mohammed Abud fra Jemen (født i Somalia).

Lederskolebilde-okt-16.jpg