Landbruk

Inn på Tunet - med jobb i sikte

09.08.18

Prosjektet er avsluttet og undervisningsprogram klart til bruk.

Tesfit Misgna på Kvitvang - Foto Bjørn Frønes Bondebladet 2012-11-18.jpg

LANDBRUK / NÆRING

15.02.16
Bonde og kuSteinkjer har et aktivt landbruk. Det er registrert om lag 580 foretak innen landbruket i kommunen. Landbruket i Steinkjer representerer en førstehåndsverdi på omlag 500 millioner kroner pr år. Landbrukskontoret har lovforvaltning og næringsutviklingssaker som vedrører landbruk.

Steinkjer Næringsselskap AS er  førstelinje for næringsutvikling i andre saker enn det som gjelder landbruk .
Selskapet eies av Steinkjer kommune.  Kommunen har også et samarbeid om næringsutvikling med nabokommunene Verran, Inderøy, Verdal og Levanger.
I løpet av det siste tiåret har det blitt registrert nærmere 200 flere aksjeselskap i Steinkjer. Det er nå nærmere 740 aksjeselskap i kommunen.

Kommunen tilbyr dessuten sentrale næringsarealer til konkurransedyktige priser. 
Se oversikt over næringsarealer på Nordisleiret.
 
<<<< Se tjenestene i menyen til venstre