Landbruk - betalingssatser 2022

1. Gebyrsatser konsesjonssaker

Konsesjonssaker:      Enkle/kurante saker: kr 3 000,-
                                   Andre/større   saker: kr 5 000,-

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret
 

2. Gebyrsatser delingssaker etter jordloven

Delingssaker:              Alle saker: kr 2 000,- 

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret.


I pkt 1. og 2. er man bundet av "Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker."